Bidang Keagamaan

Visi :

“Terciptanya Masyarakat Teknik Industri Yang Berkompeten, Memiliki Rasa Kekeluargaan Yang Tinggi, Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi Berdasarkan Nilai-nilai Islam”

Misi :

  1. Mewujudkan Aktivitas-aktivitas Kerja Yang Konsisten Untuk Pengembangan Kemampuan Akademik Maupun Non-Akademik.
  2. Mengedepankan Aspirasi Masyarakat Teknik Industri Unisba dan Berusaha Merealisasikannya.
  3. Mewujudkan Program-Program Kerja Berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi
  4. Menjalankan Aktivitas dan Program Kerja Berdasarkan Nilai-nilai Islam.

Program Kerja :

  1. QUMAT (Qurban masyarakat Teknik Industri)
  2. BERADH (Berkah Ramadhan)

Aktivitas Kerja :

  1. MASBUK (Lima Ayat Sebelum Kuliah)
  2. Qur’an Days
  3. Mari Nyunnah (Reminder Hari Besar Islam dan Sunnah)
  4. (JUMAEDAH) Jum’at Berfaedah dengan berbusana muslim dan melaksanakan ISO (infak shodaqoh)